OFERTES DE TREBALL S.A.C

Procés Contractació Peons Neteja Viària

Bases Procés Contractació Peons Neteja Viària

Llistat Provisional Persones Admeses

Llistat Definitiu Persones Admeses

Anunci Proves Selectives

Llistat Puntuació Prova Específica 2a

Resultat Proves Català Nivell A2

Puntuació de la 2a. Prova

Convocatòria Fase Entrevista Personal i Proves Pràctiques

Llistat Qualificació Definitiva

Borsa de Treball Temporal Peons Neteja Viària

Situació Borsa Treball Peons Temporals

OFERTES DE TREBALL S.A.C

Bases Generals Processos de Selecció S.A.C

Bases Generals Promoció Interna Personal S.A.C.

Borsa de Treball Temporal Agents Controladors Aparcaments. Procés Nou

Bases Convocatoria borsa de treball AGENT CONTROLADOR Z.BLAVA oct'17

Formulari Sol licitud Proc. Selec. Agent Controlador

Fe d’errates

Llistat admesos fase prèvia (proves cat) Agent controlador

Resultats prova nivell català - Agent controlador

Llista convocats proves psicotècniques

Llista resultats proves psicotècniques

Canvi data prova coneixements

Llista definitiva borsa treball Agent Controlador

botoperfil Olh Castelldefels Ajuntament de Castelldefels