OFERTES DE TREBALL S.A.C

Procés Contractació Peons Neteja Viària

Bases Procés Contractació Peons Neteja Viària

Llistat Provisional Persones Admeses

Llistat Definitiu Persones Admeses

Anunci Proves Selectives

Llistat Puntuació Prova Específica 2a

Resultat Proves Català Nivell A2

Puntuació de la 2a. Prova

Procés Contractació Mecànic del Servei Neteja Viària

Bases Procés Contractació Mecànic del Servei Neteja Viària

Llistat Persones Admeses

Anunci Proves Selectives Mecànics

Anunci Convocatòria Entrevista i Prova Pràctica Mecànics

Resultat Procés de Selecció Mecànic

Borsa de Treball Temporal Peons Neteja Viària

Situació Borsa Treball Peons Temporals

botoperfil

Olh Castelldefels

Ajuntament de Castelldefels

OFERTES DE TREBALL S.A.C

Bases Generals Processos de Selecció S.A.C

Bases Generals Promoció Interna Personal S.A.C.

Procés de Selecció Secretàri/a Direcció Àrea d'Habitatge

Bases Especifiques Contractació Secretàri/a Direcció Àrea Habitatge

Llistat Persones Admeses Aspirants Secretari-a Dir

Anunci Convocatòria 2a. Prova

Resultat 2a. Prova Fase de Proves Selectives

Convocatòria Fase Entrevista

Procés de Selecció Director/a RRHH. Procés Finalitzat

Bases Especifiques Procés Selecció Director-a RRHH

Llistat Persones Admeses Aspirants RRHH

Resultat Proves Català Nivell C

Llistat Convocatòria Fase Entrevistes

Llistat Entrevistes Comitè Selecció RRHH

Procés de Selecció Finalitzat

Seguim treballant per millorar el nostre web.

mapa de castelldefels

La societat fou constituïda el 9 de febrer de 1994 tenint com a objecte social desenvolupar per compte propi o de tercers la construcció, adquisició i transmisió de sòl i d’edificacions de tota mena, en especial d’aparcaments.

Posteriorment l’Ajuntament Ple de data 17/12/1998, en la linea de donar contingut i centralitzar tota la gestió en matèria d’estacionaments i aparcaments, va acordar el traspàs a SAC de la gestió dels aparcaments de rotació en zona blava.

Durant aquest anys, la societat ha construit2 grans aparcaments soterrani en règim de venda amb un total de 373 places per a cotxes i 12 per a motos, ubicats a la Plaça de la Música i a la Plaça Colón del nostre municipi.

Pel que fa a l’estacionament regulat en zona blava, la societat gestiona 798 places distribuïdes en diferents indrets de la ciutat.