OFERTES DE TREBALL S.A.C

Procés Contractació Peons Neteja Viària

Bases Procés Contractació Peons Neteja Viària

Llistat Provisional Persones Admeses

Llistat Definitiu Persones Admeses

Anunci Proves Selectives

Llistat Puntuació Prova Específica 2a

Resultat Proves Català Nivell A2

Puntuació de la 2a. Prova

Convocatòria Fase Entrevista Personal i Proves Pràctiques

Llistat Qualificació Definitiva

Borsa de Treball Temporal Peons Neteja Viària

Situació Borsa Treball Peons Temporals

OFERTES DE TREBALL S.A.C

Bases Generals Processos de Selecció S.A.C

Bases Generals Promoció Interna Personal S.A.C.

Procés de Selecció Tècnic/a Rehabilitació. Procés Nou

Bases Específiques Contractació Tècnic/a Rehabilitació

Llistat de Persones Admeses

Resultat Prova Català “Nivell C”

Anunci Convocatòria 2a. Prova Selectiva

Llistat Fase Entrevistes

Resultat procés selecció Tècnic Mitjà Rehabilitació

Borsa de Treball Temporal Agents Controladors Aparcaments. Procés Nou

Bases Convocatoria borsa de treball AGENT CONTROLADOR Z.BLAVA oct'17

Formulari Sol licitud Proc. Selec. Agent Controlador

Fe d’errates

Llistat admesos fase prèvia (proves cat) Agent controlador

Resultats prova nivell català - Agent controlador

Llista convocats proves psicotècniques

Seguim treballant per millorar el nostre web.

mapa de castelldefels

La societat fou constituïda el 9 de febrer de 1994 tenint com a objecte social desenvolupar per compte propi o de tercers la construcció, adquisició i transmisió de sòl i d’edificacions de tota mena, en especial d’aparcaments.

Posteriorment l’Ajuntament Ple de data 17/12/1998, en la linea de donar contingut i centralitzar tota la gestió en matèria d’estacionaments i aparcaments, va acordar el traspàs a SAC de la gestió dels aparcaments de rotació en zona blava.

Durant aquest anys, la societat ha construit2 grans aparcaments soterrani en règim de venda amb un total de 373 places per a cotxes i 12 per a motos, ubicats a la Plaça de la Música i a la Plaça Colón del nostre municipi.

Pel que fa a l’estacionament regulat en zona blava, la societat gestiona 798 places distribuïdes en diferents indrets de la ciutat.

botoperfil Olh Castelldefels Ajuntament de Castelldefels