Skip to main content

Licitacions sotmeses a la Llei 9/2017

AVÍS: PER LICITAR ALS PROCEDIMENTS OBERTS SIMPLIFICATS ES NECESSARI ESTAR INSCRIT AL REGISTRE DE LICITADORS (RELI) O AL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO (ROLECE)