Skip to main content

logo habitatge

L’Oficina Local de l'Habitatge gestiona les funcions derivades dels Convenis subscrits per l’Ajuntament de Castelldefels i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’any 2014 i les seves corresponents addendes posteriors, així com aquelles derivades dels acords municipals, pel que fa als habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels.

Serveis

Informació i atenció ciutadana D'acord amb el desplegament de la Llei de Dret a l'habitatge i el Pla per al dret a l'habitatge, les principals tasques que es realitzen són: 

 • El registre d'entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d'ajuts que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds.
 • La comprovació i revisió de la documentació presentada a l'Oficina, amb la informació als/les sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
 • L'assessorament i l'atenció ciutadana en l'àmbi de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb protecció Oficial.

Qualitat de l'Edificació i de Rehabilitació d'Edificis

 • Gestió Cèdules d'habitabilitat
 • Gestió dels Ajuts per Rehabilitació

Programes Socials d'Habitatge

 • Gestió dels Ajuts pel pagament del lloguer
 • Xarxa de mediació social
 • Conveni amb Fundació Hàbitat 3
 • Inscripció en el Registre Públic de sol·licitants d'habitatge protegit
 • Serveis d'Intermediació en Deutes d'Habitatge (SIDH)

Servei d'Eficiència Energètica

Servei d'auditories energètiques en les que assessorem i realitzem els tràmits per fomentar mesures d'eficiència energètica i per tant, de reducció del consum, a l'àmbit domèstic. 

Unitat pel Dret a l'Habitatge Digne

Mitjançant aquesta unitat es pretén oferir als veïns i veïnes de Castelldefels un servei de mediació i acompanyament en aquelles situacions on hi hagi un risc de pèrdua d'habitatge. Des de l'OLH donem suport per tal de prevenir i evitar la pèrdua de l'habitatge oferint orientació jurídica i també suport social.

Gestió del Patrimoni de Titularitat Municipal

 • Gestió jurídica administrativa dels immobles de l'Ajuntament de Castelldefels (habitatges, locals, oficines i places d'aparcament).
 • Adquisició d'habitatges dret tanteig i retracte
 • Control i coordinació dels treballs de conservació i manteniment de tots els immobles
 • Gestió de subvencions associades

Horaris d'atenció al públic amb cita prèvia

 • Horaris:
  Matins de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h
  Tardes: dimarts i dijous de 16 h a 18 h

  Juliol i agost
  de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h

 • Telèfons:
  - General: 936 646 990
  - Subvenció Rehabilitació: 602 247 464
  - Servei d'Eficiència Energètica: 663 382 709 (només per whatsapp)

 • Adreça: 
  Passatge Caramelles 2, 08860 Castelldefels