Skip to main content

Ampliació de la Borsa de Peons/es de Neteja Viària I Recollida Selectiva de Residus

Bases de la convocatòria
Download ( pdf )
Formulari de sol·licitud
Download ( pdf )
Certificat de compromís – català
Download ( pdf )
Relació de persones admeses – Convocatòria proves selectives
Download ( pdf )
Esmena - Relació de persones admeses – convocatòria proves selectives
Download ( pdf )
Relació definitiva persones admeses - Convocatòria proves selectives
Download ( pdf )
Resultats Prova de Coneixements Teòrics I Convocatòria Entrevista Personal
Download ( pdf )
Resultats de la prova de nivell A-2 de català
Download ( pdf )
Tancament del procés de selecció
Download ( pdf )

banner rrhh