Skip to main content

logo habitatge

El manteniment, la conservació i la millora dels parcs, jardins i espais verds públics de la ciutat de es gestionen des de l'empresa municipal Jarfels. Visitar la web

SERVEIS:

  • Manteniment i millora dels espais verds.
  • Treballs de conservació i manteniment de l’arbrat públic (reg, poda, tractaments fitosanitaris que primen en la mesura del possible tractaments biològics per damunt de pesticides…).
  • Reparació i manteniment del mobiliari urbà i jocs infantils.
  • Servei de recollida de restes de jardineria i d’esporga pública.
  • Manteniment del verd dels edificis públics i entorn associat.
  • Acció de manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis.
  • Verd urbà
    El verd urbà s’acostuma a valorar per la seva bellesa. Però la seva importància va molt més enllà de criteris estètics: és un element essencial de la nostra ciutat. Els parcs i jardins, els arbres de carrers i places… afavoreixen la biodiversitat urbana, milloren la qualitat de l’aire, ajuden a regular la temperatura de l’aire i contribueixen al benestar de les persones, millorant la seva salut física i mental. Per això, des de Jardins i Parcs, tenim cura del verd urbà per fer de Castelldefels una ciutat més habitable.