logo habitatge

L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE gestiona les funcions derivades dels Convenis subscrits per l’Ajuntament de Castelldefels i l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya l’any 2014 i les seves corresponents addendes posteriors, així com aquelles derivades dels acords municipals, pel que fa als habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, propietat de l’Ajuntament

PRINCIPALS SERVEIS:

 • Informació bàsica sobre aspectes legals, fiscals, econòmics i tècnics relacionats amb l'habitatge tant de compra-venda com de lloguer.
 • Informació sobre la compra o lloguer d'un habitatge de protecció oficial.
 • Sol·licitud i tramitació de les Cèdules d'Habitabilitat.
 • Informació i tramitació d'ajuts per a la realització d'obres de rehabilitació d'edificis i habitatges.
 • L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol.licitants d’Habitatges amb protecció Oficial.
 • Borsa de Mediació de Lloguer Social
  Un servei que posa en contacte persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters. D’una banda, permet als propietaris llogar el seu habitatge amb garanties. De l’altra, permet a les persones que busquen pis llogar-ne un a preus assequibles a un preu per sota del preu de mercat. Conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

  Servei que es presta directament amb personal adscrit a l’Oficina Local d’Habitatge. Inclou tota la tramitació i la gestió (captació, visita habitatge, proposta llogater més òptim, redacció i signatura del contracte, liquidació impostos) sense cap cost per ambdues parts i l’assessorament durant tota la vigència del contracte.

  Des de l’inici d’aquest servei al 2007, s’han gestionat un total de 137 habitatges.

  A data d’avui, es gestionen 37 habitatges, propietat de particulars, ubicats a diferents barris del municipi, amb tipologies de 2 i 3 dormitoris, superfícies que oscil·len entre els 43 i els 75 m2 i amb preus de lloguer entre 440€ i 750€.

 • Subvencions ajuts per al pagament del lloguer
  Tramitació de sol·licituds de les convocatòries de subvencions per al pagament del lloguer adreçats als titulars de contractes de lloguer. Conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Subjecte a convocatòria/es.

  • Convocatòria per les Renovacions de Prestacions per al Pagament de Lloguer. (Des del 21 de Gener de 2019 fins l’1 de Març de 2019.)
  • Convocatòria per a la concessió de Subvencions per al Pagament del Lloguer. (Des del 16 d’Abril de 2019 fins al 7 de Juny de 2019.)

   Dades 2019

   SOLICITUDS TRAMITADES                                    585
   SSOLICITUDS RESOLUCIÓ FAVORABLE            545


   IMPORT AJUTS GESTIONATS:                               1.200.000€ (pendent tancament)
   IMPORT MÀXIM ANUAL (PER SOLICITANT):     de 2400€ a 2880€


 • Servei de mediació sobre deutes de l’habitatge
  Assessorament i mediació adreçats a les persones amb dificultats per atendre el pagament de préstecs hipotecaris o de lloguers i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge.

  Atenció, gestió i tramitació del Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (SIDH) adreçat a persones amb procediments d’execució hipotecaria i/o procediments de desnonaments. Des del 2019, s’inclou la Mediació en Consum, orientat principalment a situacions on es detecti qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari (Clàusules Sòl, IRPH, etc...). Programa subscrit amb la Diputació de Barcelona. Servei permanent no subjecte a convocatòria.

 • Servei d’eficiència energètica
  Serveis de drets i millora de l'eficiència energètica a la llar articulat a partir de tres grans eixos de treball

  • Servei d'informació i drets energètics.
  • Servei d'assessorament energètic a la llar.
  • Servei d'intervenció a les llars vulnerables del municipi en seguiment per serveis socials.
  • Des de la seva implantació, al 2017, l’Àrea d’eficiència energètica porta a terme el servei d’auditoria de llars vulnerables adreçat a usuaris dels serveis socials municipals.

   Al 2019, s’amplia amb el servei d’assessorament a tota la ciutadania per conèixer en detall el serveis energètics contractats pel ciutadà i quines gestions es necessiten realitzar amb les companyies per reduir la despesa energètica a la llar. Inclou orientació i suport en les gestions com canvis de tarifa i canvis de companyia comercialitzadora, eliminació de serveis extres i sol·licitud del bo social) així com informació bàsica per millorar el hàbits de consum.

   AUDITORIES LLARS VULNERABLES (octubre ’18-setembre ’19)      259
   SERVEI D’ASSESSORAMENT (gener’19-setembre’19)                         51
 • Cèdules d'habitabilitat
  Sol·licitud i tramitació de les Cèdules d'Habitabilitat. Més informació.

  Document necessari en el moment de llogar o vendre un habitatge. Des de l’Oficina Local d’Habitatge es validen o no els informes tècnics, amb inspecció individual dels habitatges per un arquitecte tècnic de plantilla. Conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

  Des de l’inici del servei, s’han tramitat més de 3.000 cèdules i s’han inspeccionat al voltant de 2.300 habitatges del nostre municipi.

 • Programa municipal de cessió d’habitatges buits per a lloguer social

  Des de febrer de 2019, Informació i coordinació del Programa municipal de cessió d’habitatges buits per a lloguer social: conveniat amb la Fundació HABITAT 3, els propietaris interessats cedeixen a la Fundació el seu habitatge per tal que es facin obres d’adequació (si es necessari) ,i es destini a lloguer social per usuaris dels serveis socials, amb totes les garanties de cobrament per als propietaris.

 • Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit

  Registre de caire obligatori on s’han d’inscriure les persones interessades en llogar o adquirir un habitatge de protecció oficial.
  Des de l’Oficina local, es realitza l’atenció al ciutadà en aquesta matèria i es tramita la recollida de documentació que s’ha d’introduir a l’aplicatiu telemàtic que depèn de l’Agència qui és l´órgan que finalment resol la petició.
  El volum d’altes de gener a setembre de 2019 ha estat de 219 expedients.

  Actualment, consten inscrits com a demandants d’habitatge protegit a Castelldefels, en règim de lloguer un total aproximat de 808 unitats familiars.

 • Programa Ajuts Rehabilitació

  Gestió d’expedients per subvencionar actuacions i obres d’adequació en edificis i interiors d’habitatge: instal·lació d’ascensors, aïllament tèrmic, adaptació mobilitat reduïda (canvi banyera per dutxa, rampes accessibilitat), millora energètica (il·luminació LED).

  Servei subjecte a convocatòria/es per part del Consorci metropolità de l’habitatge.

   Dades 2019

  • Convocatòria d’Ajuts de Rehabilitació per a l’Adequació d’habitatges: Programa HABITABILITAT (Des del 21 de Gener de 2019 fins el 31 d’Octubre de 2019.)
  • Convocatòria d’Ajuts de Rehabilitació per actuacions de Rehabilitació en edificis de tipologia residencial (comunitats de propietaris) i edificis unifamiliars. Programa CONSERVACIÓ. (Desembre 2019)

  TOTAL SOLICITUDS TRAMITADES: 52 (41 interior d’habitatges i 11 comunitats de propietaris o habitatges unifamiliars)

  IMPORT AJUTS GESTIONATS:      400.490€
  IMPORT MÀXIM per habitatge:      3.000€ /habitatge

Noticies destacades

habitatge 1
Convocatòria extraordinària d'ajuts al lloguer afectats Covid 19.
La tramitació és exclusivament telemàtica. Més informació a elcastell.org

noticia habitatge 3Més informació a elCastell.org

Passatge de les Caramelles, 2 08860 Castelldefels | Tel. 93 664 69 90 Fax 93 664 69 92 | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. | Avís Legal