Skip to main content

Una plaça indefinida de Conductor/a de la Grua municipal

Bases de la convocatòria
Download ( pdf )
Formulari de sol·licitud
Download ( pdf )
Relació Provisional de Persones Inscrites Admeses i Convocatòria Proves Selectives
Download ( pdf )
Qualificacions finals i tancament del procés selectiu
Download ( pdf )

banner rrhh